आश्विन माह

 

तिथी                    

             पर्व

   आश्विनकृष्णाप्रतिपदि षोडशकारण पर्व पूर्ण
   आश्विनकृष्णाद्वितीयायां श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय ( गर्भ कल्याणक )
   आश्विनशुक्लाप्रतिपदायां श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय ( केवलज्ञान कल्याणक )
   आश्विनशुक्लाष्टम्यां श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय ( निर्वाण कल्याणक )